S prekladmi, na ktorých si polámete jazyk, už dnes dieru do sveta neurobíte. Preložený text by mal plynúť prirodzene a s ľahkosťou odrážať pôvodné dielo. Kvalitný prekladateľ rozpozná aj tie najjemnejšie významové nuancie a zapracuje ich tak, aby ste si ani neuvedomili, že nečítate originál.

Vaše texty preložím z nemčiny a angličtiny do slovenčiny aj češtiny alebo v kombinácii slovenčiny a češtiny navzájom.

  • Preklady vám podľa potreby zhotovím pomocou CAT nástrojov. (CAT = computer aided/assisted translation)
  • Pri práci používam SDL Trados, Memsource, Wordfast a MemoQ.
  • Prekladám primárne v klasických textových alebo tabuľkových editoroch, ale aj z PDF a ďalších needitovateľných formátov.

Čo ste možno nevedeli o prekladateľstve?

Čo je to preklad?

Preklad je písomný prevod správy v zdrojovom jazyku do cieľového jazyka.

Čo je to zdrojový a cieľový jazyk?

  • Zdrojový jazyk – jazyk originálu.
  • Cieľový jazyk – jazyk prekladu.

Aký je rozdiel medzi prekladom a tlmočením?

Preklad má písomnú formu, tlmočenie je ústny prejav.

Ako bude vyzerať naša spolupráca pri prekladoch?

Dajte mi vedieť, ako vám môžem pomôcť. Najjednoduchšie to bude pomocou kontaktného formulára alebo telefonátom či e-mailom pomocou mojich kontaktov. Ak vám budem vedieť pomôcť, urobím vám ponuku, stanovíme si termíny a po odsúhlasení sa pustíme do práce. Daňový doklad vám vystavím pri odovzdaní práce a pri poplatkoch nad 60 € od vás budem požadovať zálohu na služby. Ak by som vám pomôcť nevedela, bezplatne vám poradím pri výbere toho najlepšieho riešenia pri vašom konkrétnom projekte.

Nezáväzná kalkulácia