Väčšina z nás potrebuje svoje preklady alebo jednoducho akékoľvek slovenské či české texty (viac či menej oficiálne) dostať k očiam verejnosti. Aby sa to však zaobišlo bez jedinej chybičky, potrebujete kvalitnú korektúru, ktorá objaví aj tie najmenšie priestupky v gramatike, grafickej úprave či vo význame textu.

Jazyková korektúra

V rámci jazykovej korektúry pre vás starostlivo
gramaticky opravím vaše slovenské a české texty tak, aby žiadne preklepy
ani „tlačiarenskí škriatkovia“ nemali šancu na úspech.

Nezávislá korektúra

Pri nezávislej korektúre by ste vždy mali kvôli presnosti
jazyka a jemným významovým odchýlkam využívať služby rodeného hovorcu. Budem
pri nej pre vás porovnávať cieľový text so zdrojom a na jeho základe potom
finálny text opravovať. Významovo, štylisticky, podľa vašich požiadaviek
a s ohľadom na účel prekladu.

Čo je to korektúra?

Korektúra je úprava cieľového textu tak, aby bol významovým
a štylistickým ekvivalentom zdrojového textu. Laicky povedané, preklad sa
„učeše“ tak, aby sa nedalo rozoznať, že ide o preklad.

Na čo je korektúra
dobrá?

Najmä pri prekladoch textov, ktorými sa chce zákazník
prezentovať, sa odporúča použiť princíp 4 očí, tzn. že okrem prekladateľa by
mal text prekontrolovať ešte druhý človek (čísla, mená, skratky, pravopis nad
rámec bežného nástroja kontroly pravopisu). Korektúru vždy vykonáva iná osoba
ako prekladateľ, ktorá je rodeným hovorcom cieľového jazyka. Na tieto služby
využívam spoľahlivých spolupracovníkov.

Ako bude vyzerať naša
spolupráca pri korektúrach?

Dajte mi vedieť, ako vám môžem pomôcť. Najjednoduchšie to
bude pomocou kontaktného formulára alebo telefonátom či e-mailom pomocou
mojich kontaktov. Urobím vám ponuku, stanovíme si termíny a po
odsúhlasení sa pustíme do práce. Daňový doklad vám vystavím pri odovzdaní práce
a pri poplatkoch nad 60 Euro od vás budem požadovať zálohu na služby.

Nezáväzná kalkulácia