Obchodné meno:   Radka Frolová, prekladateľka

Adresa sídla:              Láne 72, Sklené Teplice, 966 03

Tel.:                            +421 908 505 438

e-mail:                        office.radkafrolova@gmail.com

Internet:                    www.radkafrolova.com

Facebook:                  Radka Frolova – prekladatelka (preklik)

LinkedIn:                   Radka Frolová (preklik

Kontaktný formulár