Většina z nás potřebuje svoje překlady nebo prostě jakékoliv české nebo slovenské texty (více či méně oficiální) dostat k očím veřejnosti. Aby se to však obešlo bez jediné chybičky, potřebujete kvalitní korekturu, která objeví i ty nejmenší přestupky v gramatice, grafické úpravě nebo ve významu textu.

Jazyková korektura

V rámci jazykové korektury pro vás pečlivě gramaticky opravím vaše české a slovenské texty tak, aby žádné překlepy ani „tiskařští šotci“ neměli šanci na úspěch.

Nezávislá korektura

Pro nezávislou korekturu byste vždy měli z důvodu přesnosti jazyka a jemných významových odchylek využívat služeb rodilého mluvčího. Při nezávislé korektuře pro vás budu porovnávat cílový text se zdrojem a na jeho základě potom cílový text opravovat. Významově, stylisticky, podle vašich požadavků a vždy s ohledem na účel překladu.

Co je to korektura?

Korektura je úprava cílového textu tak, aby byl významovým a stylistickým ekvivalentem zdrojového textu. Laicky řečeno se překlad „učeše“ tak, aby se nedalo rozeznat, že jde o překlad.

Na co je korektura dobrá?

Zejména u překladu textů, kterými se chce zákazník prezentovat, se doporučuje použít princip 4 očí, tzn. že kromě překladatele by měl text (čísla, jména, zkratky, pravopis nad rámec běžného nástroje na kontrolu pravopisu) překontrolovat ještě druhý člověk. Korekturu vždy provádí jiná osoba než překladatel, která je rodilým mluvčím cílového jazyka. Na tyto služby využívám spolehlivé spolupracovníky.

Jak bude vypadat naše spolupráce při korekturách?

Dejte mi vědět, jak vám můžu pomoci. Nejjednodušší to bude přes kontaktní formulář nebo telefonicky či e-mailem, vizte kontakty. Vypracuji vám nabídku, stanovíme si termíny a po odsouhlasení se pustíme do práce. Daňový doklad vám vystavím při odevzdání zakázky. Při ceně nad 60 eur od vás budu požadovat zálohu na služby. Pokud bych vám pomoci nedokázala, bezplatně vám poradím při výběru toho nejlepšího řešení pro váš konkrétní projekt.

Nezávazná kalkulace